Wat

CulturAlly kan helpen bij:

  • ondersteuning bij eigen projecten als projectmedewerker, projectmanager of gedelegeerd opdrachtgever
  • research en schrijven van teksten
  • begeleiding van publicaties, catalogi, tentoonstellingen, websites
  • ondersteunen, begeleiden of uitvoeren van fondsenwerving
  • sparring partner bij de ontwikkeling van visie en strategie
  • second opinion voor bestaande plannen en organisatiestructuren
  • quickscan van probleemsituaties of haalbaarheidsanalyse
  • formuleren van beleidsplannen
  • tijdelijke vervanging of coaching van directies en medewerkers